Den årlige festuge afholdes med undertitlen 'Mærk pulsen'. Festugen samler både randrusianere og gæster ude fra i et stor fællesskab med alt fra musik, kunst, teater, sport, gastronomi og meget mere.

"Hvert år har Randers Festuge omkring 500 enkeltstående arrangementer. Det er vores ambition, at vi igen i år kan tilbyde et varieret festugeprogram af høj kvalitet med blandt andet både musik, kultur og idræt, " siger borgmester Torben Hansen, der er formand for festugens bestyrelse.

Fundamentet for festugen er den kreativitet, iderigdom og arbejdsomhed, der findes i kommunens stærke kulturliv, i foreningerne, hos virksomheder og borgere.

"Festugen eksisterer i høj grad på grund af det store og fælles engagement, som alle disse arrangører er med til at skabe. Derfor er det vigtigt, at kulturaktører, foreninger m.v. kommer på banen nu, hvis man vil være med til at skabe Randers Festuge 2020", tilføjer Torben Hansen.

Randers Eventsekretariat koordinerer festugeprogrammet og fra sekretariat har eventchef Mette Bertelsen store forventninger til årets festuge.

"Vi ved allerede nu at Værkets amfiscene for andet år i træk kommer til at blive centrum for mange musikarrangementer, hvor både Johnny Madsen og Lars Lilholt er blevet præsenteret som de første navne. I år vil der desuden i den ene festuge-weekend også være musik på Justesens Plæne. Og netop det åbner op for at bruge området langs Gudenåen, Tronholmparken og Randers Havn endnu mere aktivt i festugen. Derudover vil vi bruge selve midtbyen endnu mere. Det handler med andre ord blandt andet for festugens arrangører om at spille ind med nye idéer til arrangementer, som kan udfylde denne ramme", siger Mette Bertelsen.

Alle festuge-arrangører skal indtaste deres arrangementer på www.randersfestuge.dk senest 14. juni.

Mulighed for økonomisk støtte
Der kan søges om tilskud til afholdelse af et arrangement, hvis arrangementet i festugen er nytænkende, offentlig, ikke-indtægtsgivende eller måske ligefrem underskudsskabende. Ansøgningen skal være Randers Eventsekretariat i hænde senest den 5. april. Nærmere information findes på www.randersfestuge.dk. Årets festuge finder sted i dagene 7.-15. august.

 

Kontaktinformation
Mette Bertelsen
Event- og festugechef
Randers Eventsekretariat
Direkte tlf. 8915 1004 - mobil 5156 2004

 

Arrangører

Log på