Fredag 9. august 2019 kl. 16 åbner Randers Kunstmuseum udstillingen ”FLAG – objekt, ikon, symbol”, hvor der stilles skarpt på begrebet national identitet.
Udstillingen FLAG – objekt, ikon, symbol markerer 800-året for legenden om verdens ældste nationalflag, Dannebrog. Udstillingen sætter fokus på flaget i kunsten fra 1960 frem til i dag. Fra Sven Dalsgaards (DK, 1914-1999) Dannebrogsværker, der skabte skandale i Paris i 1967, til den kinesiske kunstner Ai Weiweis (CN, 1957) seneste politiske flagværker om tidens flygtningestrømme på tværs af nationale grænser. Hertil vises en lang række nye og nyere ”flagværker” af anerkendte danske og internationale kunstnere.

Udstillingen kan opleves både på kunstmuseet og i byens rum, hvor 12 flag af Hesselholdt & Mejlvang (DK, 1974, 1976) vajer i vinden på Jens Otto Krags Plads.

I løbet af udstillingsperioden inviteres der til en række arrangementer. Bl.a. vil 600 elever fra 4. – 6. klasse producere flag, som skal indgå i en større fællesinstallation på Randers Kunstmuseum, hvor rammerne er skabt af Hesselholdt & Mejlvang. Flagene ophænges i Kunstlaboratoriet fra gulv til loft, ind og ud mellem hinanden i et stort labyrintisk spind. Flaget og de danske værdier diskuteres og sættes til debat, personlige udsagn blandes med mere politiske eller moralske overvejelser, konkrete emner, abstrakte mønstre, slogans, opråb, digte m.m.
Workshop og undervisningsforløb er skabt i samarbejde med Hesselholdt & Mejlvang og Folkekirkens
Skoletjeneste.
Udstillingen vises på Randers Kunstmuseum i perioden 10.8.2019 til 12.1.2020.

Det er muligt at læse mere om "FLAG - objekt, ikon, symbol" og museets andre udstillinger på www.randerskunstmuseum.dk

Lørdag 21. september kl. 11, inviterer museet til boglancering og foredrag ved Jørn Erslev Andersen.

Til udstillingen udgives på Randers Kunstmuseums Forlag (Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetsliste for serier og forlag) en forskningsbaseret publikation med bidrag af bl.a. Jørn Erslev Andersen, Lektor Aarhus Universitet.


Herfra hvor vi står – 7 udstillinger om national identitet
Udstillingen på Randers Kunstmuseum er en del af det større udstillings- og samarbejdsprojekt ”Herfra hvor
vi står – 7 udstillinger om national identitet”, som er initieret af Randers Kunstmuseum, og skabt i
samarbejde med Skovgaard Museet, Holstebro Kunstmuseum, Glasmuseet Ebeltoft, Horsens
Kunstmuseum, Skive Museum og Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, der alle har allieret sig med en bred
vifte af danske og internationale kunstnere i bestræbelsen på at undersøge begrebet ”national identitet”.
Resultatet er syv meget forskellige udstillinger, der undersøger og tryktester, hvordan vi kan forholde os til
national identitet i dag.
Udstillingsprojektet strækker sig over i alt ni måneder på tværs af hele Region Midtjylland. Udstillingerne
åbner som perler på en snor med Randers Kunstmuseum som den første 9. august 2019. Med et
udstillingspas i lommen opfordres publikum til at rejse på kryds og tværs af regionen og opleve de mange
forskellige og udfordrende kunstneriske tilgange til national identitet.
Sammen med udstillingerne udkommer et fælles 65-siders magasin, som uddeles gratis på de syv
kunstmuseer gennem den samlede udstillingsperiode. Magasinet indeholder debatterende oplæg, korte
tekster om udstillingerne, interviews med deltagende kunstnere, digt og er rigt illustreret. To tematiske
artikler med titlerne ”Landskab, folk, flag og grænser - Da Danmark blev Danmark i 1800-tallets kunst” og
”Om nationalisme og national identitet - med danske forbehold” indrammer og perspektiverer projektet og
de syv udstillinger i en bredere kontekst.


Tak til fonde
I arbejdet med at skaffe det økonomiske grundlag for gennemførelsen af udstillingen i Randers og de seks
andre udstillinger har vi mødt stor opbakning og enestående generøsitet fra en række fonde og puljer.
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, Region Midtjylland, Det Obelske Familiefond, Genforeningspuljen
2020, Randers Festuge og Statens Kunstfond.

Arrangører

Log på