På Nørrevangsskolen i Randers er mange af eleverne flersprogede. Før sommerferien lavede alle eleverne i 1. og 2. klasse et sprogportræt, som viste, at der alene i to af klasserne til sammen blev talt 14 forskellige sprog.

"Det er fantastisk, at børnene taler så mange forskellige sprog. Det er et billede på stor mangfoldighed. Og i et læringsperspektiv er der rigtig mange ressourcer i at kunne tale flere sprog. Forskning peger netop på, at dét at kunne flere sprog er med til at fremme udviklingen af en række mentale færdigheder og skærpe evnen til at holde fokus," fortæller Mette Daugbjerg Møller, som er læringskonsulent på tosprogsområdet i Randers Kommune.

Før sommerferien fik børnene i de to klasser til opgave at udfylde et portræt af dem selv, der illustrerer, hvor mange sprog de hver især taler. Projektet sker i forbindelse med den store kunstfotografiske udstilling "100 procent fremmed?", som kommer til Randers i perioden fra den 11.-25. august. Udstillingen er en vandreudstilling fra Metropolis/Københavns Internationale Teater.

"Projektet har samtidig et vigtigt identitetsperspektiv i sig. Sprogportrætterne er nemlig også en måde at vise sig selv frem på. Det giver en mulighed for at anerkende børnene og deres sprogverden, så vi kan sætte fokus på den styrke det er, at de kan så mange forskellige sprog," siger Mette Daugbjerg Møller.

I forlængelsen af fotoudstillingen "100 procent fremmed?" bliver der afholdt en festival med navnet "100 procent fremmed?" med en række aktiviteter under Randers Ugen og den efterfølgende uge. En festival der blandt andet fokuserer på mødet med det ukendte og det globale.

Mangfoldighed skaber rummelighed

Sprogportrætterne på Nørrevangsskolen viser, at børnene i to af klasserne tilsammen taler 14 forskellige sprog. Sprogene tæller alt fra afghansk og kurdisk til svensk og polsk.

"Jeg ser en klar styrke i, at børnene taler så mange sprog. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at de generelt set er utrolig rummelige og forstående. Forskellighed er den mest naturlige del af deres hverdag. Og det smitter også af på andre livsfaser, hvor de er enormt tolerante over for hinanden og ikke pålægger én bestemt retning for, hvordan man skal være, spise eller se ud. Hos er der plads til, at man kan være lige præcis, som man er. På den måde er de mange sprog med til at skabe et stærkt fællesskab på tværs af eleverne og nationaliteter, " fortæller Mette Bøggild, som er underviser på Nørrevangsskolen og fortsætter:

"Projektet har samtidig været en øjenåbner for børnene. De er blevet mere bevidste om, hvilke sprog de egentlig taler. Dansk er vores fællessprog, og det er det vi taler i skolen. Derfor er eleverne også blevet overrasket over, hvor mange og hvilke sprog deres klassekammerater egentlig kunne tale både derhjemme, med venner og i familien. Det har været sjovt at opleve deres reaktioner på".

Som en del af festivalen "100 procent fremmed?" skal børnene udstille deres sprogportrætter den 24. august i Kulturhuset. Hele programmet for festivalen finder du på www.kultur.randers.dk/100procent

Festivalen er blevet til med støtte fra Kulturregion Østjysk Vækstbånd. Det er er et samarbejde mellem de fire østjyske kommuner Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg om at fremme kulturområdet gennem kultureksperimenter i byrummet. Mens festivalen "100 procent fremmed?" er støttet af den regionale kulturaftale Østjysk Vækstbånd, er fotoudstillingen udviklet med støtte fra Statens Kunstfond, Knud Højgaards fond og Nordea-fonden.

Arrangører

Log på