Info

Lør. 21. aug.

11.00 - 17.00
Tronholmparken
Entré: Gratis
Arrangør: GreenKayak

Volvo Car Denmark tager på Danmarksturné med miljøorganisationen GreenKayak

Volvo Car Denmark og NGO’en Green Kayak startede i 2020 et samarbejde omkring affaldsindsamling i de større danske byer. Green Kayak, en non profit organisation, har siden 2017 arbejdet for at minimere mængden af plastik og andet affald i vandene, der omgiver os.

I løbet af August og September måned kan lokale borgere hoppe i kajakkerne og yde en ekstra miljøindsats og dermed sætte fokus på verdensmål nr. 14 – Livet i Havet. Undervejs besøges 4 større danske byer i stærkt samarbejde med en række lokale arrangører og Volvo forhandlere.

Første by på turneen er Randers under festugen, hvorefter Idrætsmødet i Aalborg vil få besøg af Volvo og de grønne kajakker. 

Turnéen besøger desuden Aarhus i løbet af Aarhus festuge og Vejle til Fjordens Dag, hvor der vil være rig mulighed for at komme på vandet. Flere informationer kan findes på: https://www.greenkayak.org/blog/

Om GreenKayak

GreenKayak arbejder på at rydde plastik og andet affald op af vandet. NGO’en tilbyder borgere gratis at benytte de grønne kajakker mod, at de bruger tid på at samle affald og deler deres oplevelser på de sociale medier under #greenkayak 

Siden den første GreenKayak blev søsat under navnet Miljøkajakken, har tusindvis benyttet sig af tilbuddet og der er nu blevet samlet mere end 52 tons affald fra GreenKayaks i alt 73 kajakker der pt. er placeret i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Irland. 

Fremtiden er Elektrisk

Volvo Cars arbejder aktivt for at begrænse CO2 emmissioner i hele værdikæden og ønsker med dette samarbejde at sætte fokus på de ting vi selv som forbrugere kan påvirke og de små tiltag vi i hverdagen vi hver især kan bidrage med. Omdrejningspunktet i Volvo Cars’ klimaplaner er en ambition om kun at producere fuldelektriske biler i 2030. Planen indeholder desuden ambitiøse målsætninger om at reducere kulstofemissioner i virksomhedens drift, forsyningskæde og gennem genbrug og genanvendelse af materialer.

På kort sigt er målet med disse og andre tiltag mod at reducere CO2-aftrykket pr. bil med 40% i hele dens livscyklus mellem 2018 og 2025. I 2040 er det Volvo Cars' ambition at være en klimaneutral virksomhed.

Læs mere...

Arrangører

Log på